Jak stworzyć efektywny zespół w firmie?

OPIS SZKOELNIA

Team Building, czyli budowanie zespołu,  to doskonała metafora rzeczywistości pozwalająca stworzyć fundamenty trwałego zespołu, którego członków łączy już nie tylko praca, ale przede wszystkim wspólnie spędzone chwile w wyjątkowej atmosferze zabawy i nauki. Proces następuje poprzez aktywne zaangażowanie uczestników w stanowiące wyzwanie projekty, które służą jako metafora lub model prawdziwych sytuacji, z którymi spotykają się w życiu i w pracy. Za pomocą różnorodnych zabaw i zadań, rozwijana jest współpraca w wielu kierunkach. Doskonalone są sposoby wzajemnej komunikacji pomiędzy pracownikami, budowane jest większe zaufanie pomiędzy nimi, wypracowuje się wspólne postawy nastawione na współpracę.

Program szkolenia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Państwa firmy

METODYKA:

Działania terenowe (outdoor) i gry symulacyjne (outdoor/indoor) symbolicznie reprezentują środowisko wewnątrz organizacji, zależności na poziomie zadaniowym i istniejące relacje w dziale i między działami. W terenie uczestnicy wykonują zadania o różnym stopniu trudności i realizują wyznaczone cele, jednocześnie mają do dyspozycji określone narzędzia i materiały. Wspólne działania w terenie uwalniają spontaniczne reakcje, ukazują preferencje, predyspozycje do przyjmowania określonych ról i postaw. Dodatkowo żywe doświadczenie sytuacji treningowej wyzwala inwencję twórczą, umożliwia dotarcie do nieuświadomionych własnych zasobów i potencjalnych możliwości każdego z uczestników. Taka forma pracy jest także sprawdzianem poziomu zaangażowania w pracę grupy i odpowiedzialności za nią. Skutecznie podnosi umiejętności komunikowania się i wykształca postawy nastawione na współpracowanie w zakresie przepływu informacji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZKOLENIA:

  • Zintegrowanie uczestniczących osób poprzez stworzenie im środowiska sprzyjającego pogłębianiu nieformalnych relacji.
  • Pogłębienie integracji pomiędzy uczestnikami poprzez lepsze poznanie się i zacieśnienie nieformalnych więzi.
  • Pogłębienie świadomości współzależności i współodpowiedzialności za wspólnie realizowane cele oraz wykształcenie umiejętności widzenia zachodzących procesów z szerszej perspektywy.
  • Zbudowanie wzajemnego zaufania w oparciu o współpracę uczestników.
  • Zwiększenie otwartości komunikacji i udrożnienie kanałów przepływu informacji.
  • Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami.
  • Dostarczenie niezapomnianych przeżyć i wrażeń.

TRENER:

Marzena B. Kostelecka-Biernat- konsultant HR, trener biznesu, coach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Specjalizuję się w zakresie przygotowywania kadr rezerwowych, projektowania ścieżek kariery i rozwoju oraz trenowaniu szeroko rozumianych kompetencji menadżerskich.

CZAS TRWANIA:

do indywidualnego ustalenia

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami