Jak utrzymać pozycję w dobie kryzysu – nowoczesne metody zarządzania

OPIS SZKOLENIA:

Kryzys w firmie rodzi się w wyniku nieplanowanych zdarzeń. Eksperci są zgodni co do tego, że istnieje mnóstwo potencjalnych przyczyn kryzysu m.in. pogorszenie sytuacji gospodarczej, spadek wskaźników finansowych, niskie morale kadry kierowniczej, brak planów rozwoju, podpisywanie mało opłacalnych kontraktów i wiele innych. Te zdarzenia zmieniają w sposób znaczący warunki funkcjonowania firmy, jej zdolność do finalizacji transakcji z klientami (sprzedaż, faktyczna dostawa towaru) oraz dostępność zasobów niezbędnych dla normalnego funkcjonowania na rynku (opłaty i należności). Jak uniknąć skutków jakie niesie za sobą kryzys? Jak utrzymać pozycję na rynku w takich warunkach? Jakie techniki stosować, aby iść na przód? Na te pytania udzielimy odpowiedzi na specjalnie zorganizowanym szkoleniu, dzięki któremu Państwa firma ma szanse sprostać negatywnym skutkom funkcjonowania gospodarki rynkowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. „UWAGA – MAMY KRYZYS…”
 • Analiza aktualnej sytuacji na rynku
 • Weryfikacja dziedzin gospodarki, które w największym stopniu narażone są na skutki kryzysu
 • Jak utrzymać pozycję na rynku w takich warunkach?
 • „Kryzys mnie nie dotyczy” – realne czy nie?
 1. ANALIZA STRUKTURY WŁASNEGO PRODUKTU W ISTNIEJĄCYCH WARUNKACH GOSPODARCZYCH
 • Budowa produktu: rdzeń, produkt właściwy, produkt poszerzony
 • Produkt poszerzony jako element stanowiący przewagę wśród  konkurencji
 • Analiza SWOT własnego produktu
 • Czy warto pomyśleć o zmianie branży, aby być elastycznym wobec sytuacji ekonomicznej?
 1. FAKTYCZNA POZYCJA KONKURENCJI NA RYNKU
 • W jaki sposób zdobywać rzetelne i pewne  informacje o konkurencji
 • Analiza produktów i usług konkurencji
 • Weryfikacja pozycji konkurencji na rynku
 1. JAK SPROSTAŃ WYZWANIOM STAWIANYM PRZEZ SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ NA RYNKU, CZYLI DROGA DO REALIZACJI OCZEKIWAŃ KLIENTA, CZYLI
 • Segmentacja popytu na rynku
 • Wzbudzanie zapotrzebowania
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Techniki i metody służące utrzymaniu pozycji na rynku

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU  W SZKOLENIU:

 • Wnikliwe zapoznanie z aktualną sytuacją na rynku
 • Poznanie metod i technik jakimi należy zarządzać w dobie kryzysu
 • Pozyskanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Realizacja założonych rezultatów i planów  biznesowych w istniejących warunkach gospodarczych

METODYKA:

Szkolenie ma charakter warsztatów, poprzedzone jest prezentacja multimedialną (w części teoretycznej), wykorzystywane są ćwiczenia oraz gry symulacyjne przez trenera,  w celu utrwalania zdobytych informacji przez uczestników oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce.

TRENER:

Leszek Malinowski-Specjalista w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych. Wieloletni praktyk zarządzający zespołami liczącymi ponad 250 osób. Współpracownik biuletynu” Kadra Zarządcza i Kierownicza” wydawnictwo Forum w Poznaniu.

CZAS TRWANIA:

Dwa dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami