Praca w wielonarodowym zespole - jak uniknąć nieporozumień i konfliktów?

OPIS SZKOLENIA:

Ciągła wymiana zasobów pomiędzy wszystkimi  kontynentami oraz proces globalizacji sprawia, że zmienia się charakter dzisiejszej pracy a społeczeństwo ogólnoświatowe staje się czymś naturalnym. Umiejętność skutecznego komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych to dziś niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym. W szczególności w pracy w której mamy do czynienia z obcokrajowcami, uchodźcami , emigrantami. Znajomość różnic kulturowych ułatwia i usprawnia prace w środowisku wielonarodowym co daje ogromne korzyści.
 Szkolenie skierowane jest do osób , które w swojej pracy zawodowej pozostają, ,w stałym interpersonalnych kontakcie z przedstawicielami innych kultur i u których znaczącą rolę odgrywa wiedza i umiejętności kulturowe. Zapraszamy każdego, kto chce poznać zasady komunikacji międzykulturowej i zwiększyć swoje kompetencje w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Modele i rodzaje kultury
 • Główne cechy kultur na świecie
 • Różnorodność kulturowa jej zróżnicowanie oraz jej wpływ na sferę zawodową
 • Specyfika komunikacji międzykulturowej
 • Różnice kulturowe w werbalnych i niewerbalnych sposobach porozumiewania się
 • Stereotypy, uprzedzenia i inne bariery wynikające z podłoża kulturowego
 • Reguły zachowania w otoczeniu zróżnicowanym kulturowo
 • Reguły dobrej komunikacji międzykulturowej

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

METODYKA:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

KORZYŚCI WYNIAKJĄCE ZE SZKOLENIA:

 • Podniesienie kompetencji kulturowych uczestników i poznanie różnic kulturowych
 • Zasady i reguły  biznesowe, uświadomienie specyfiki komunikowania się w środowisku międzynarodowym
 • Podniesienie efektywności porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur
 • Udział w szkoleniu pozwala nabyć kompetencje charakteryzujące nowoczesnego pracownika
 • Rozwija umiejętność efektywnej pracy w wielokulturowym środowisku

TRENER:

Marzena B. Kostelecka-Biernat- konsultant HR, trener biznesu, coach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Specjalizuję się w zakresie przygotowywania kadr rezerwowych, projektowania ścieżek kariery i rozwoju oraz trenowaniu szeroko rozumianych kompetencji menadżerskich.

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA:

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami