Zaawansowane techniki negocjacji sprzedażowych

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć teoretyczną wiedzę o mechanizmach i technikach negocjacji oraz ma umożliwić praktyczne przećwiczenie umiejętności sprawnego i skutecznego negocjowania, poprzez świadome wykorzystanie poznanych technik i metod negocjacyjnych

PROGRAM:

 

Dzień I

Rozpoczęcie- przywitanie uczestników, określenie zasad pracy w czasie warsztatu

Gra z przeżyciem egzystencjalnym, obrazująca działanie mechanizmów negocjacji

Miniwykład – Omówienie definicji negocjacji- relacja między sprzedażą  a negocjacjami, warunki skutecznych negocjacji

 • Ćwiczenie „Dzieło sztuki”- obrazujące mechanizmy rozpoczynania negocjacji. Dyskusja- kiedy zaczynać składać propozycje- kiedy czekać na propozycje

Pilnowanie opłacalności kontraktu

 • Miniwykład- pojęcia zakresów przetargowych i przedziałów negocjacyjnych
 • Ćwiczenie- „Kurort”
 • Zasady wymian i ustępstw w negocjacjach, kotwiczenie propozycji

Przeciwdziałanie impasom

 • Ćwiczenie- „Jajo”
 • Dyskusja- aktywność i kreatywność negocjatora
 • Omówienie ćwiczenia- wnioski w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych

BATNA

 • Miniwykład- co to jest BATNA
 • Ćwiczenie obrazujące wpływ BATNY na sytuację negocjacyjną
 • Omówienie ćwiczenia- wnioski w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych

Dzień II

Rozpoczęcie- przypomnienie treści poruszanych w dniu poprzednim

Strategia szachowa w negocjacjach

 • Miniwykład- omówienie macierzy kategorii negocjacyjnych
 • Dyskusja- odniesienie przedstawionej metodologii do praktyki uczestników

Etapy negocjacji

 • Miniwykład- przedstawienie etapów procesu negocjacji
 • Gra- symulacja „Związki zawodowe”
 • Przeprowadzenie gry opartej na case study, z wykorzystaniem wcześniej poznanych zasad i metod negocjacyjnych
 • Omówienie uzyskanych wyników, dyskusja na temat wniosków z gry

Zakończenie warsztatu

 • Podsumowanie warsztatu
 • Zebranie opinii uczestników na team zajęć i sposobu prowadzenia, ankiety

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

METODYKA:

Szkolenie prowadzone jest zgodne z cyklem uczenia się dorosłych. Teoria stanowi ok. 10% czasu szkolenia, służy dostarczeniu niezbędnej wiedzy. Pozostały czas zajmują interaktywne metody nauczania takie jak ćwiczenia, symulacje, scenki, dyskusje , praca   w grupach. Część odgrywanych scenek jest rejestrowana celem późniejszego omówienia. Wszelkie nagrania wykorzystywane są tylko na użytek danego warsztatu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim

      TRENER:

        Artur Gryzik - Trener biznesu z ponad 11 letnim doświadczeniem. Praktyk z zakresu sprzedaży i zarządzania zespołem sprzedażowym i  trenerskim. Doświadczenia biznesowe zdobywał w bezpośredniej sprzedaży usług finansowych – 4 lata jako przedstawiciel handlowy w Lukas SA, w bankowości detalicznej – 2 lata jako Dyrektor Oddziału LUKAS Banku (obecnie Credit Agriocole Bank Polska SA)

        PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA:

        2 dni (16 godzin dydaktycznych)

        CENA

        W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami