Rekrutacja od A do Z

OPI SZKOLENIA:

Skuteczna rekrutacja i selekcja to pierwszy i zarazem podstawowy element sprawnego zarządzania zespołem i całą organizacją. Dobór pracowników i umiejętny wybór spośród zgłoszeń gwarantuje sprawny zespół, dzięki któremu możemy osiągnąć sukces oraz jest ważnym krokiem budowania kultury organizacyjnej firmy bądź jej umacniania. Trafność w ocenie kandydatów wynika z wielu czynników – jednak kluczowym z nich jest profesjonalne przygotowanie procedur i całego procesu. GoWork.pl dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej przeszkoli pracowników Państwa firmy z zakresu profesjonalnego rekrutowania nowego personelu jak tez zademonstruje najnowsze i najbardziej skuteczne techniki rekrutacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Profil kompetencyjny kandydata do pracy

 • identyfikacja kompetencji uznanych za kluczowe dla efektywnego realizowania zadań,
 • identyfikacja zachowań wchodzących w skład poszczególnych kompetencji,
 • kompetencje kluczowe:
 • komunikatywność,
 • relacje z ludźmi,
 • wywieranie wpływu,
 • orientacja na klienta,
 • orientacja na wynik,

2 . Autoprezentacja

 • czym jest autoprezentacja i jakie są jej cele?,
 • indywidualne wykorzystanie mocnych stron w autoprezentacji, a ukrywanie słabych,
 • ubiór, a autoprezentacja,
 • wygląd, a autoprezentacja,,
 • gesty, mimika, głos, a autoprezentacja,

3 . Wywiad epizodyczny

 • cele wywiadu epizodycznego-rozpoznanie kandydata,
 • struktura wywiadu epizodycznego:
 • kotwiczenie
 • rekonstrukcja zdarzeń,
 • zdobywanie informacji na temat zachowań,
 • procedura wywiadu epizodycznego,
 • wywiad epizodyczny – błędy,

4, „Trudne tematy”

 • rola moderatora podczas rekrutacji
 • konstrukcja i wykorzystanie arkuszy, ankiet,
 • oceny zachowań w oparciu o wskaźniki zachowań

5. Najczęściej popełniane błędy w ocenianiu na etapie rekrutacji

 • efekt „hallo”,
 • projekcje
 • pochopna ocena
 • stereotypy,
 • różnice standardów,
 • efekt hierarchii,
 • uśrednianie,
 • emocjonalny charakter zdarzeń
 • nacisk grupowy,

6. Standaryzacja procesu

 • wypracowanie standardu rekrutacji kandydatów do pracy,
 • przegląd metod oceny kompetencji
 • ankieta personalna i samoocena
 • Formularz z rekrutacji

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

METODYKA:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZKOELNIA:

 • Poznanie przygotowanej procedury oceny kompetencji i przećwiczenie jej używania,
 • Zapoznanie z procesem i procedura rekrutacyjną,
 • Stworzenie skutecznego standardu rekrutacji i selekcji pracowników,
 • Przećwiczenie oceniania kandydatów w oparciu o kompetencje,
 • Poznanie błędów, które mogą towarzyszyć ocenianiu

TRENER: Zygmunt Dolata- Trener oraz coach dla biznesu z wieloletnim doświadczeniem, wybitny specjalista, autor artykułów do magazynów „Szef sprzedaży” dla zarządzających zespołami handlowymi.

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami