Trening managerski - jak motywować, oceniać,korygować i budować świadomość zespołu ?

OPIS SZKOLENIA:

Przeciętny manager? – To za mało. Warto aby pracownik Państwa firmy był najlepszy. Doskonały manager charakteryzuje się tym, iż zna swoich pracowników, potrafi zmotywować ich do działania, umie zadbać o dobrą atmosferę w miejscu pracy, zna słabe oraz mocne strony pracowników. Dobry manager nie kontroluje a kieruje zespołem. Pozwala to na sprawniejsze, bardziej kreatywne a tym samym owocne i bardzo często wizjonerskie działania. W GoWork.pl oferujemy Państwu szkolenie dla kadry managerskiej, które pomoże osiągnąć doskonałość managerowi w swoim fachu. Pokażemy i nauczymy jak odnaleźć i jak odczytać indywidualny potencjał Państwa pracowników. Wiedza oraz umiejętności te niewątpliwie ułatwią oraz zwiększą efektywność realizowanych przez Państwa celów i zadań.

PROGRAM:

1.Wizerunek idealnego zespołu

 • cechy i warunki konieczne,
 • role i struktura,
 • style kierowania

2. Komunikacja  w relacjach wewnetrznych i z otoczeniem

 • narzedzia skutecznej komunikacji,
 • bariery komunikacji,
 • empatyczne słuchanie,
 • komunikacja niewerbalna

3. Asertywność, jako warunek efektywnego kierowania

 • podstawy asertywności,
 • asertywne słuchanie i krytyka
 • asertywne zaplecze,
 • analiza transakcyjna

4. Stres, a konflikt

 • geneza sytuacji stresowych,
 • style rozwiązywania konfliktów,
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i stresogennych

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU  W SZKOLENIU:

 • Rozwój kompetencji leadera.
 • Efektywna współpraca.
 • Poprawa jakości pracy personelu.
 • Zapoznanie się z technikami motywacji.
 • Uznanie i szacunek grupy

METODYKA:

Szkolenie ma charakter warsztatów, poprzedzone jest prezentacja multimedialną (w części teoretycznej), wykorzystywane są ćwiczenia oraz gry symulacyjne przez trenera,  w celu utrwalania zdobytych informacji przez uczestników oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce.

TRENER:

Jakub Zając - trener biznesu z bogatym doświadczeniem. Aktywność trenerską łączy z pracą w dużym koncernie reklamowym, gdzie między innymi zajmuje się szkoleniami produktowymi jak i z zakresu kompetencji miekkich.

CZAS TRWANIA:

2 dni(16 godzin dydaktycznych)

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami