Mediacje oraz sposoby rozwiązywania konfliktów

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z pojęciem konfliktu, zwiększeniu świadomości w jaki sposób ja reaguję/ funkcjonuję w konflikcie, nauczeniu koncepcji, technik służących rozwiązywaniu sytuacji trudnych/ spornych oraz pokazaniu, że konflikt, poza funkcją negatywną często też spełnia pozytywną rolę i może być rozwojowy. Celem szkolenia jest zapoznanie się z tematyką oraz dostarczenie narzędzi do porozumienia i komunikacji w konflikcie oraz umożliwienie mądrego rozwiązywania sytuacji trudnych.

PROGRAM SZKOELNIA:

 1. Zagadnienia związane z konfliktem i sytuacjami konfliktowymi
 2. Przyczyny popadania w konflikty
 3. Fazy ewolucji konfliktów
 4. Czym można pracować w konflikcie
 5. Strategie działania w konflikcie
 6. Analiza sytuacji konfliktowej metodą T. Gordona
 7. Koło konfliktu Moora
 8. Wykorzystanie zasad porozumienia bez przemocy w sytuacji konfliktowej
 9. Złote zasady komunikowania się w sytuacji konfliktowej

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU  W SZKOLENIU:

 • nabycie umiejętności komunikowania się w konflikcie,
 • zdobycie wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • poszerzenie pola widzenia- pozytywne skutki konfliktu,
 • możliwość sprawdzenia w jaki sposób ja funkcjonuje w konflikcie

METODYKA:

Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi, dyskusje moderowane, burze mózgów, scenki, metoda akwarium, case study, gry szkoleniowe. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia i przetrenowania poruszanych w trakcie szkolenia zagadnień.

TRENER:

Magdalena Michalska- Certyfikowany Trener Biznesu Grupy Trop. Prowadzi grupy rozwojowe oraz szkolenia i warsztaty w Akademii Psychoedukacji i Psychoterapii Aspekt, Fundacji Pedagogium.

CZAS TRWANIA:

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami