Skuteczna współpraca z klientem - współpraca, której oczekuje klient

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie opiera się na założeniu, że w dzisiejszym złożonym, konkurencyjnym i wciąż zmieniającym się środowisku handlowym powodzenie zależy od tego, czy pracownik odpowiedzialny za proces obsługi pomoże osiągnąć sukces swoim Klientom.

W praktyce oznacza to dążenie do otwartej wymiany informacji w czasie rozmowy handlowej koncentrującej się na potrzebach Klienta. Jej celem jest podjęcie świadomej decyzji zmierzającej do osiągnięcia obustronnego sukcesu – Pracownika i Klienta.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wykształcenie podstawowych narzędzi komunikacyjnych
 2. Oczekiwania Klienta wobec obsługi
 3. Umiejętność rozpoznawania określonych typów charakterów potencjalnych Klientów
 4. Przygotowanie procesu obsługi
 5. Budowanie kontaktu z Klientem,
 6. Narzędzia wykorzystywane w procesie obsługi – określenie podstawowych obszarów kompetencji:
 • budowanie własnego wizerunku oraz wizerunku Firmy – znaczenie prezencji oraz sposobu bycia w kontaktach z Klientem,
 • obserwacja, sztuka aktywnego słuchania, techniki zadawania pytań , jak korzystać z pytań w celu zbierania informacji i tworzenia jasnego, wzajemnego i pełnego zrozumienia potrzeb klientów oraz zasady skutecznego przekazywania informacji – jako kluczowe techniki profesjonalnej obsługi Klienta,
 • dbałość o odpowiednie relacje z Klientem, odpowiednie do jego stylu kontaktu z pracownikiem
 • świadomość własnych kompetencji i stylu pracy z Klientem
 • nastawienie do Klienta  – świadomość i kontrola własnych emocji

         7.  Budowa pozytywnego nastawienia uczestników

         8.  Podsumowanie szkolenia

Uwaga! Każdy z wybranych tematów może zostać dostosowany do potrzeb Państwa firmy

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Uświadomienie znaczenia procesu budowania relacji z Klientem dla powodzenia prowadzonych działań biznesowych
 • Poprawa umiejętności w zakresie indywidualizacji oferty na tle konkurencji
 • Poprawa komunikacji z Klientami
 • Poprawa jakości oraz podniesienie efektywności działania poprzez wdrożenie jednolitych standardów zachowań
 • Wykształcenie umiejętności w zakresie budowy pozytywnego wizerunku Firmy w oczach Klientów

METODYKA

 • Ćwiczenia łączące,
 • Krótkie wykłady,
 • Scenki z podziałem na role,
 • Dyskusje,
 • Praca w grupach

TRENER:

Robert Myszkowski - trener - konsultant z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia projektów szkoleniowych oraz w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, doświadczenie trenerskie poparte bogatym doświadczeniem praktycznym w pracy w środowisku biznesowym.

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA:

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA

W celu uzyskania wyceny szkolenia prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami